Nationalparker, naturreservat och naturum

I den här bloggen har vi rekommenderat resmål lämpliga för exempelvis skolklasser, både i Sverige och i utlandet. En del kostar mycket pengar, som Istanbul och Rom, medan andra är lokala lågbudgetalternativ. Vad vi svenskar ofta glömmer bort när vi planerar semestermål är att vi har en storslagen natur i Sverige, ofta mycket lättillgänglig tack vare allemansrätten och naturvårdande myndigheter.

Nu tänkte jag gå igenom tre begrepp som ofta kommer upp i samband med den svenska naturen, men vilkas innebörd alla kanske ändå inte har kläm på.

Nationalparker

Detta är områden som riksdag och regering har ansett särskilt skyddsvärda. Det är miljöer som ska bevaras ”i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick” åt kommande generationer, som ett slags nationellt naturarv. All mark i nationalparkerna ägs av staten.

I Sverige finns 29 nationalparker, från Vadvetjåkka i norr till Stenshuvud i söder. Många tänker nog att nationalparker ska vara storslagna områden, kanske i fjällen eller åtminstone långt från civilisationen, men fler än hälften av dem ligger faktiskt ganska nära storstadsområdena, med två i Stockholm och två i nära anslutning till Göteborg.

Naturreservat

Områden viktiga att bevara den biologiska mångfalden i, skydda miljön och förhindra att de planeras och byggs sönder har man i många fall istället gjort naturreservat av. Den beskrivningen skulle ju kunna stämma in på all miljö i hela Sverige, men i dagsläget har man valt ut drygt 4 000 områden som naturreservat.

Här är det möjligt att anlägga vägar och vandringsleder, bygga raststugor och sanitära inrättningar, men som besökare i ett naturreservat får man inte gräva i jorden, bryta kvistar, skada levande eller döda träd eller göra upp eld förutom på iordningställda eldplatser.

Naturum

Namnet naturum ägs av Naturvårdsverket, men kan förvaltas av länsstyrelser, kommuner eller stiftelser. De fungerar som en port till naturen i allmänhet och ett visst naturområde i synnerhet, en plats för besökare att få kunskaper om och förståelse för naturen.

Naturen är gratis att besöka! Inga svenska nationalparker eller naturreservat har inträdesavgifter, men självklart blir det ändå kostnader förenade med en skolresa. Ni ska ta er dit och hem, sova, äta och kanske vill ni också boka en guide. Det är då Delikatesskungen kommer in i bilden. Genom att sälja Delikatesskungens produkter tjänar ni pengar till klasskassan och får därigenom råd att göra skolresan på era villkor. Hur denna skolförsäljning går till kan ni läsa mer om här.