Allmänna villkor

Mellan DelikatessKungen AB, nedan kallat DK och förening/lag/skola/skolklass nedan gemensamt kallade ”Kunden”, gäller dessa villkor. Försäljning och distribution av DK´s produkter sker genom att Kunden beställer Säljpaketet. Därefter tar Kunden upp beställningar av DK´s produkter under en begränsad tid. Sedan tar DK emot en gemensam beställning från Kunden enligt angivna tidsplan som medföljer i Säljstödet. DK skickar beställd kvantitet till Kunden. Förutsättning för att köpa DK´s produkter är att Kunden utsett en kontaktperson som solidariskt med Kunden ansvarar för betalning gentemot DK.

Förtjänst/Vinst:
Kundens förtjänst/vinst är skillnaden mellan kundens inköpspris och kundens försäljningspris. Från säsongen 2010/2011 gäller följande om konsumentpriset är 170 kronor styck: 1-149 sålda produkter är förtjänsten 45 kronor styck 150-199 sålda produkter är förtjänsten 55 kronor styck från första sålda produkten. 200 sålda produkter eller fler är förtjänsten 65 kronor styck från första sålda produkten. Från 300 produkter tillkommer en bonus på 1000 kronor.

DK´s förpliktelser:
DK säljer endast till förening/lag/skola/skolklass. DK åtar sig att stödja Kunden under säljperioden samt förbinder sig att ersätta eventuella reklamationer efter prövning.

Fource major:
DK ansvarar inte för förseningar av leveranser som påverkas av yttre omständigheter såsom brand, jordbävning, storm, epidemier etc. DK har vid sådana tillfällen rätt att senarelägga en leverans upp till 2 månader, utan extra ersättning för Kunden. Efter 2 månader har Kunden rätt att utan kostnad avboka en beställd order.

Kundens förpliktelser:
Kunden förbinder sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av DK i samband med försäljningen av DK´s produkter. Kunden skall i sitt försäljningsarbete utföra sitt arbete på ett sådant sätt att produkterna och varumärkets goodwill och anseende behålls eller förstärks. Kontaktpersonen skall informera samtliga som är delaktiga i försäljningen av DK´s produkter om innehållet i dessa villkor. Kunden förbinder sig att sälja DK´s produkter i egen regi genom uppsökande verksamhet och får inte utbetala någon lön eller annan ersättning för detta. Kundens andel eller nettobehållning skall oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten.

Kontaktperson med flera beställda säljpaket:
I det fall en kontaktperson beställt två säljpaket för två olika grupper med leverans inom en period av 3 veckor, är det inte tillåtet att slå ihop beställningarna till en beställning. DK förbehåller sig då rätten att dela ordern med en fördelning på 50/50.

Krav på kontaktperson:
Kontaktpersonen skall vara myndig, minst 20 år, inte vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en kontroll tas. Observera att kreditkontrollen inte registreras hos UC eller annat företag och påverkar inte kontaktpersonen privat, såsom vid ansökan om lån etc. Kontaktpersonen kan inte överlåta sin roll som kontaktperson utan Kundens och DK´s godkännande. Kontaktpersonen och Kunden har delat betalningsansvar gentemot DelikatessKungen.

Betalningsvillkor:
Faktura skickas separat per post/mejl i samband med Kundens slutleverans med en kredit om 14 dagar från leveransdagen. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta, för närvarande 2 % per påbörjad månad.

Frakt:
Säljpaketet och slutleverans är fraktfritt  (se ”Minsta möjliga beställning” och ”Utebliven försäljning”). Om mottagaren inte på avtalad dag/tid befinner sig på leveransadressen för att ta emot slutleverans, alternativt inte svarar på det av kontaktpersonen angivna telefonnummer och en ny utkörning krävs, skall eventuell extra kostnad för frakt betalas av kontaktpersonen.

Förvaring:
Salamin trivs bäst i 10-14 grader (det går även bra i svalare utrymme) och Cheddarosten 4-8 grader. Kunden ansvarar för att kylkedjan bibehålls, samt ombeds leverera produkterna till slutkund snarast möjligen. Lagerhållning kräver tillstånd från Miljöförvaltningen.

Minsta möjliga beställning:
DK kan neka leveranser under 25 produkter om frakten överskrider 10 % av varuvärdet. Då tillkommer 300 kronor för säljpaketet, alternativt kunden debiteras frakten och varorna distribueras.

Vid Företagsbeställningar:
Om förtjänsten för en företagsorder överstiger förtjänsten gruppen har på försäljning via traditionell försäljning (familj, vänner, bekanta etc) då har gruppen fortfarande rätt till provisionen, men den kan inte betalas ut i kontanter.

Utebliven försäljning:
När Säljpaketet beställts och lämnat vårt lager har Kunden förbundit sig att fullfölja en försäljning till den angivna veckan. Byte till senare leveransvecka är möjlig 1 gång. Vid utebliven beställning av salami debiteras säljpaketet med 300 kronor.

Retur:
Där konsument inte tar emot beställd vara, sker retur efter prövning. Där kunden tar hem ett parti för att sälja direkt utan att först ta upp beställningar gäller inga returer.

Två fantastiska nyheter!

En prisbelönt italiensk ekologisk extra jungfruolivolja utöver det vanliga! Noggrant utvald från Siciliens skyddade ursprungsområde Val Di Mazara. Läs mer »
Äkta svenskt handgjord lakrits och mandlar av högsta kvalitet dragerade i exklusiv belgisk choklad. Läs mer »