Integritetspolicy och information om användning av cookies

Senast uppdaterad 2021-08-18.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi ser till att behandlingen av dina personuppgifter utförs på ett ansvarsfullt sätt och enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Din integritet är viktig för oss och vi uppmuntrar dig därför att läsa igenom denna policy noggrant.

Inledning

Denna integritetspolicy gäller för dig som är besökare på vår webbsida eller användare av våra webbtjänster och mobilapplikationer.

DelikatessKungen är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller av andra för vår räkning. Detta innebär att vi bestämmer varför, hur och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter.

Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns längst ned i det här dokumentet.

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?

När du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster kommer vi samla in och lagra följande personuppgifter.

Den publika webbplatsen

De personuppgifter vi behandlar om dig när du besöker vår publika webbplats är:

 • indirekta personuppgifter via din användning av funktioner på webbplatsen och genom vår användning av cookies, som beskrivs längre ner i denna policy.

Personuppgifterna behandlas för att förbättra webbplatsen, för att ta fram anonymiserad statistik över hur webbplatsen används, för att kommunicera med dig samt för att marknadsföra våra tjänster och produkter.

Intresseanmälan eller beställning av produkter som konsument

Beställning av våra produkter tas upp av en säljare, som är en deltagare i en grupp (exempelvis ett idrottslag, förening eller skolklass). Säljaren registrerar beställningen och kontaktuppgifterna till dig som konsument.

DelikatessKungen tillhandahåller system och applikationer för att registrera dessa uppgifter, men de används bara för att säljaren ska kunna fullfölja er affärsrelation. DelikatessKungen använder inte dessa uppgifter i något annat sammanhang, och säljer dem aldrig vidare. Uppgifterna tas bort permanent inom 3 år efter er beställning.

Vid reklamation av produkter lämnar du själv en del uppgifter om dig själv och leveransen, genom vårt webbformulär. Även ditt IP-nummer sparas. Dessa uppgifter tas bort permanent inom 3 år efter lämnad reklamation.

Indirekt behandlas dina uppgifter även för ändamålet att förvalta och testa våra IT-system.

Beställning av informationsmaterial

De personuppgifter vi behandlar om dig när du beställer informationsbroschyrer eller lämnar en intresseanmälan är:

 • uppgifter som du själv lämnar till oss (t.ex. namn, personnummer, adress och e-postadress)
 • ditt IP-nummer
 • indirekta personuppgifter via din användning av funktioner på webbplatsen och genom vår användning av cookies, som beskrivs längre ner i denna policy.

Personuppgifterna behandlas för att förbättra webbplatsen, för att ta fram anonymiserad statistik över hur webbplatsen används, för att kommunicera med dig samt för att marknadsföra våra tjänster och produkter. DelikatessKungen säljer aldrig dessa uppgifter vidare.

Om du bara beställt informationsmaterial och sedan inte beställt ett säljpaket, så tas dina personuppgifter bort inom 3 år efter beställningen av informationsmaterialet.

Indirekt behandlas dina uppgifter även för ändamålet att förvalta och testa våra IT-system.

Kontaktperson för en grupp

De personuppgifter vi behandlar om dig som kontaktperson för en grupp är:

 • de personuppgifter du lämnar när du beställer säljpaketet, exempelvis dina kontaktuppgifter och ditt personnummer.
 • uppgifter om försäljningen och den information du lämnar i samband med beställning av produkter.
 • uppgifter du lämnar under och efter försäljningsomgången genom vår webbplats eller mobilapplikation.
 • kopior av e-postmeddelanden
 • uppgifter om företagsbeställningar som skapats av gruppen

Som kontaktperson åtar du dig dessutom att informera vårdnadshavare för säljare under 13 år om hanteringen av deras personuppgifter (se avsnittet nedan) samt att inhämta vårdnadshavares samtycke för detta.

Delikatesskungen kan komma att visa kontaktpersonens adress på en karta sin webbplats, för att potentiella kunder som finns i närheten ska kunna skicka en intresseanmälan för att köpa produkterna. Inga andra uppgifter visas för allmänheten än positionen på kartan. Kontaktpersonen kan välja att inaktivera denna funktion eller ändra vilken position som ska visas.

Personuppgifterna behandlas för att tillhandahålla den beställda tjänsten och för marknadsföringsändamål. DelikatessKungen säljer aldrig dessa uppgifter vidare. Dina personuppgifter tas bort 5 år efter senast genomförda försäljningsomgång. Därutöver arkiveras fakturor mellan 7 och 8 år enligt bokföringslagen.

Indirekt behandlas dina uppgifter även för ändamålet att förvalta och testa våra IT-system.

Deltagare/säljare i en grupp

De personuppgifter vi behandlar om dig som säljare/deltagare är

 • uppgifter som du själv lämnar till oss (t.ex. namn, telefonnummer och e-postadress)
  ditt IP-nummer
 • indirekta personuppgifter via din användning av funktioner i mobilapplikationen, på webbplatsen och genom vår användning av cookies, som beskrivs längre ner i denna policy.
 • personuppgifter om dina kunder och deras beställningar.
 • om du väljer att aktivera din säljsida för att ta emot beställningar via webben, så publiceras dina kontaktuppgifter och den text/bild som du väljer att publicera där.

Personuppgifterna behandlas för att kunna hantera din försäljning, för att förbättra webbplatsen/mobilapplikationen, för att ta fram anonymiserad statistik över hur webbplatsen/mobilapplikationen används, för att arrangera tävlingar, samt för att kommunicera med dig. DelikatessKungen säljer aldrig dessa uppgifter vidare. Personuppgifterna tas bort permanent inom 3 år efter avslutad försäljning.

Indirekt behandlas dina uppgifter även för ändamålet att förvalta och testa våra IT-system.

Företagsbeställningar

De personuppgifter vi behandlar om dig som kontaktperson för en företagsbeställning är:

 • uppgifter som du själv lämnar till oss, antingen direkt eller via en deltagare/säljare eller kontaktperson.
 • IP-nummer om du själv lämnar din beställning via vår webbplats
 • kopior av e-postmeddelanden

Personuppgifterna behandlas endast för att tillhandahålla de beställda produkterna. DelikatessKungen säljer aldrig dessa uppgifter vidare. Dina personuppgifter tas bort inom 13 månader efter beställningen. Därutöver arkiveras fakturor mellan 7 och 8 år enligt bokföringslagen.

Indirekt behandlas dina uppgifter även för ändamålet att förvalta och testa våra IT-system.

Laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Delikatesskungen behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig (om du t.ex. beställer information eller säljer våra produkter) och när vi har ett legitimt intresse att behandla dem, t.ex. ett intresse att kunna kommunicera med dig samt att marknadsföra oss och utveckla våra tjänster. Behandlingen av dina personuppgifter är i vissa fall också nödvändig för att vi ska kunna fullgöra rättsliga skyldigheter som följer av lag. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Utlämnande av dina personuppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till externa bolag som vi samarbetar med för att:

 • leverera informationsmaterial och produkter
 • säkerhetskopiera data (lagras inom EU)
 • utveckla och driva IT-system
 • rikta annonsering
 • utvärdera marknadsföring och webbanalys
 • skicka ut e-post, sms och push-notiser i mobilapplikationer
 • administrera ekonomiska processer
 • via telefon kontakta tidigare kontaktpersoner med nya erbjudanden

Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av.

Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. När vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till vår data.

Lagringsperiod

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med DelikatessKungens gallringsrutin.

Se sammanfattande rutiner kring lagringsperioder under respektive användargrupp ovan.

Cookies

Vi använder cookies på denna webbplats. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen. Vi använder även cookies för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen, analysera besöksmönster, hantera inloggningar samt förbättra webbplatsens funktionalitet och användarens upplevelse av webbplatsen. Denna information gör det möjligt för oss att tillhandahålla personligt anpassade uppgifter, samt utveckla och optimera webbplatsen.

Den information som samlas in via cookies på våra webbplatser används endast för Delikatesskungen ändamål, dvs. inte för tredje parts ändamål. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t.ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när du stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på din dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies kan tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

De cookies som används på våra webbplatser beskrivs nedan.

Namn Typ av cookie och funktion Syfte Lagringstid
Google Tag Manager (Google Analytics och retargeting) Permanent. 
Delas till Google. Webbanalys, kampanjuppföljning, riktad annonsering till tidigare besökare på webbplatsen 2 år
Facebook Pixel Permanent.
 Delas till Facebook. Utvärdera annonser på Facebook samt rikta annonser till tidigare besökare på webbplatsen Permanent
Snapchat Pixel Permanent.
 Delas till Snapchat. Utvärdera annonser på Snapchat samt rikta annonser till tidigare besökare på webbplatsen Permanent
Egna kampanjkoder Permanent.
 Delas inte externt. Kampanjuppföljning Permanent
Inloggning på webbplatsen Permanent.
 Delas inte externt. Hantera inloggningar för bl a kontaktperson och deltagare/säljare Permanent (tills man loggar ut)
WordPress session Session.
 Delas inte externt. Hantera sessioner av användare, exempelvis för inloggning och att förhindra hackerattacker Tills webbläsaren stängs
Acceptera cookies Permanent. Delas inte externt. Lagra användarens godkännande av att cookies används på webbplatsen. 1 år

Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Vår webbplats kan ibland bädda in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk, till exempel Facebook. Leverantörerna av dessa tjänster kan därmed komma att använda cookies på vår webbplats. Delikatesskungen har ingen åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant leverantörs webbplatser för ytterligare information om dessa cookies och om hur du kan välja bort mottagandet av dem.

Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Du har vissa rättigheter i förhållande till DelikatessKungen, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter.

Du har följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är DelikatessKungen tillgång till uppgifterna begränsad.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du bedömer att DelikatessKungens behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

Jonathan Israelson
VD och Personuppgiftsansvarig
Heliosgatan 30
jonathan@delikatesskungen.se
08-722 22 33