Sätilaskola valde att sälja DelikatessKungen

Tjäna pengar som Sätilaskola klass 1
"Inget har gett lika bra förtjänst som att sälja delikatesser! Barnen är fantastiska"

Grupp
Sätilaskola klass 1

Kontaktperson
Susanne

Antal sålda produklter
318

Gruppens förtjänst
21670

Antal deltagare
24

Antal försljningar
1

Gruppens mål
Skolresa till Alicante

”Vi sökte ett alternativ som kändes tryggt och säkert”

När de 24 eleverna som läser spanska i årskurs 8 i Sätilaskolan sökte efter ett fungerande alternativ för att kunna tjäna pengar till sin planerade skolresa till Alicante i Spanien så föll valet ganska snabbt på DelikatessKungen och det koncept som har resulterat i att mer än 10 000 skolklasser, föreningar och idrottsklubbar runt om i vårt land har kunnat finansiera förverkligandet av de drömmar som man har haft.

Skolresa till Alicante

”Jag letade på nätet efter det alternativ som skulle kunna ge oss bäst betalt och som skulle kunna fungera utan att barnen skulle behöva drabbas av en eventuell förlust”, berättar Susanne Morten Jönsson som har varit med och tillsammans med barnen i gruppen har kämpat mot det hägrande målet, en resa för barnen samt deras lärare och 8-9 föräldrar till Alicante i det soliga Spanien. Har man pluggat spanska i ett antal år så känns det självklart väldigt spännande att äntligen få prova sina språkliga kunskaper på plats i ett land där detta språk är modersmålet. Men för att kunna komma iväg på resan så krävs det pengar och eftersom skolorna själva inte arrangerar några sådana resor längre så krävs det en insats som heter duga från barnen själva samt deras ofta minst sagt engagerade föräldrar. Det var detta scenario som låg till grund för de spanskstuderande eleverna i Sätilaskolan när Susanne en dag mer eller mindre av en slump hittade DelikatessKungens hemsida på internet. Konceptet som hon läste om på hemsidan lät mycket intressant och efter att ha pratat med elever och föräldrar om saken så var det inte längre något snack om saken. ”Vi beställde säljmaterialet” säger Susanne. ”Det var ett väldigt bra material som var till mycket stor hjälp för oss”.

Tjänade mycket pengar; 21 670 kronor

Det blev Susanne som iklädde sig rollen som kontaktperson och primus motor för åttondeklassarna och deras projekt. Med liv och lust tog hon sig an ansvaret att vara kontaktlänken mellan barnen och DelikatessKungen. Man stakade ut kursen och satte upp en klar målsättning att varje elev skulle försöka sälja minst 15 produkter. Totalt lyckades man sälja 318 produkter vilket gav gruppen en förtjänst på 21 670 kronor. Det är ingen dålig summa för att vara första gången man säljer delikatesser.

Startade grupp på Facebook

Susanne konstaterar att det alltid råder en viss variation av personligheter i varje grupp av människor. ”När det gäller det här med att sälja delikatesser så var det givetvis så att några elever drog på och sålde mer än de andra medan det samtidigt fanns vissa som inte sålde lika bra. Min roll blev därför att inspirera alla barnen i gruppen till att sälja mer. Jag pushade dem och försökte att hjälpa dem på alla sätt jag kunde. Vi startade en grupp på Facebook där vi kunde stötta varandra i försäljningen och jag förmedlade hela tiden all den information och support som jag fick från DelikatessKungen. Det var så kul för det kom hela tiden små käcka tips på hur man kan sälja mer via SMS och mejl från DelikatessKungen”, säger Susanne.

Tre tips för en lyckad klassförsäljning

På frågan om hon kan dela med sig av tre tips för hur man lyckas med sin försäljning så vill Susanne framhålla det viktiga i att det finns en person som agerar ledare och håller ihop alla trådar i försäljningen, att man utnyttjar Facebook samt att man hela tiden peppar varandra att inte ge upp även om det skulle börja gå trögt. ”Kontakta dina släktingar som du kanske inte har träffat på flera år, sälj i nästa samhälle eller stad om det är slutsålt i din egen. Vidga vyerna, helt enkelt. Tänk större”, som hon uttrycker det. Gänget har redan beslutat sig för att det kommer att bli minst en säljperiod till i samarbete med DelikatessKungen. Man har även arrangerat skoldisco tre gånger och sålt munkar för att tjäna pengar till sin skolresa. ”Men inget har gett lika bra förtjänst som att sälja delikatesser”, säger Susanne med övertygelse i rösten.

Hyllar samarbetet med DelikatessKungen

Susanne har bara goda ord att säga om samarbetet med DelikatessKungen och det säljmaterial som man har fått därifrån. Det enda ”negativa” som jag lyckas få henne att säga om företaget bakom de berömda delikatesserna är att korvarna är så dyra. ”När man berättar att de kostar 170 kronor styck så är det många kunder som backar”, säger hon. Men hon är noga med att ösa positiva superlativ över DelikatessKungen. ”Man känner verkligen uppbackningen därifrån och varje gång som man får ett SMS eller email från DelikatessKungen så får man nytt mod och nya krafter till att fortsätta lite till”.

”Det är barnen som är i fokus”

Innan vi avslutar vårt samtal så vill Susanne peka på de personer som enligt henne är de stora hjältarna. ”Det är BARNEN som är i fokus”, säger hon med eftertryck. ”Utan dem så blir inte produkterna sålda. Barnen gör ett fantastiskt jobb”