Gör som Brooklyn Eagels och tjäna 23.555 kr på en försäljning

Tjäna pengar som Brooklyn Eagels F07
"Försäljningen gick över förväntan! Salamin gick bäst och flera kunder köpte mer än en vara.”

Grupp
Brooklyn Eagels F07

Kontaktperson
Louise Nelson

Antal sålda produklter
347

Gruppens förtjänst
23.555

Antal deltagare
15

Antal försljningar
1