Djurhållning och miljö

En del undrar varför vi använder tysk salami då en del anser att Sverige har den bästa djurhållningen i världen. Självklart är det viktigt med strikta lagar, dock är det minst lika viktigt att anlita företag som sköter sig och har en human inställning till uppfödning och tillverkning.

Familjeföretaget som tillverkar salamin har anor sedan 1855 och vårt samarbete startade 1997.

Grisarna skall ha tillgång till en liggplats samt lämpligt dränerad och renliga hagar som tillåter alla djur att ligga samtidigt. Grisarna skall kunna vila och resa sig normalt. Grisarna skall kunna se andra grisar: dock i veckan före beräknad tidpunkt för grisning/förlossning kan suggor och gyltor hållas utom synhåll för artfränder. Grisar ska ha ständig tillgång till tillräckligt med material som de kan undersöka och sysselsätta sig med, såsom halm, hö, trä, sågspån, svampkompost torv eller en blandning av sådana, som inte äventyrar djurens hälsa. Golven skall vara släta, men inte hala, för att förhindra skador på grisarna.

Det är inte tillåtet:

Det är inte tillåtet att fixera (koppla eller binda) djuren.

Det är inte tillåtet att använda antibiotika i foder eller vatten.

OBS! Salamin är fri från antibiotika. Vi utför kontroller med hjälp av svenskt laboratorium, Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB i Jönköping som rekommenderats av miljöförvaltningen.

Svansdockning får inte utföras generellt eller rutinmässigt, utan får endast utföras i situationer när skador av djur har inträffat och eventuella ingrepp får endast ske av veterinär eller utbildad. Förebyggande åtgärder skall först alltid vidtas för att förhindra svansbitning, d.v.s. att stycket med ”Generellt om djurhållning” följs.

Transporter

Transporttiden för grisar är maximalt åtta timmar, men ofta är transporter betydligt kortare då uppfödare även finns lokalt. Foder och vatten skall finnas tillgängligt för djuren under transporten.

Djuren skyddas mot väderpåverkan, extrema temperaturförändringar och klimatförändringar. Fordonen ska vara konstruerade så att djuren inte kan fly eller falla ut och att de kan stå emot fordonets rörelser.

Djuren skall ha tillräckligt med utrymme för att stå och ligga på ett naturligt sätt. Djuren skall ha tillräckligt med lämplig friskluftstillförsel för att passa behovet av djuren.

Golvet ska vara halksäker och se till att avföring och urin kan rinna undan så mycket som möjligt. Grisar ska alltid förses med strö eller liknande material, beroende på antal djur som transporteras, transportsträcka samt väderförhållanden, för att säkerställa en tillfredsställande komfort.

Slakt:

Slakteriets skall vara certifierat, personal ska ha dokumenterad utbildning i djurskydd, djurhantering, bedövnings- och avlivningsmetoder och de ska följa djurskyddsbestämmelserna.

Det innebär att slakteriet bland annat ska se till att grisarna:

  • Bedövas innan slakt.
  • Skonas från onödigt obehag och lidande
  • Hanteras och drivs lugnt
  • Stallas upp under högst en natt
  • Har lämpligt foder och dricksvatten om de transporterats långt eller stallas upp
  • Avlivas omgående om de skadats under transporten

Saknar du någon information så kontakta oss via info@delikatesskungen.se