Djurhållning och miljö

Vår Cheddarost tillverkas i Cheddar-landet England. Där går djuren ute året runt med tillgång till tak under regniga perioder. Gården är helt självförsörjande av el och gas från förnybara källor på gården. Maximering av organiskt kväve, användning av alternativ till konstgödsel, återvinner värme i fabrik, solenergi, filtrerar och återanvändning av avloppsvatten. Företaget har flera utmärkelser för sitt arbete kring hållbar miljötänk.

Osten är fri från tillsatser.