Företag – Grupp levererar & DK fakturerar – webb – kredit

Bekräftelse – Viktigt att du läser detta!

Ni har skapat en faktura för företaget [foretagsnamn], där er grupp skall tilldelas en provision.

OBS! Detta är endast en bekräftelse på skapad faktura och inte en bekräftelse på beställning av delikatesser.
Det antal produkter [foretagsnamn] beställt av er skall ingå i den beställning er grupp skickat till oss. Vi fakturerar och ni levererar till företaget.

Fakturan till [foretagsnamn] är på följande antal produkter:

[antal_salami]

Om du inte betalt gruppens fakturan ännu, följ denna anvisning:

1. På din faktura (inte företagets) skall du dra av [avdrag] innan du utför er betalning till Delikatesskungen.

2. Om företaget inte fullföljer betalning gentemot Delikatesskungen kan vi komma att kräva provisionen åter..

Om du betalt gruppens faktura, följ denna anvisning:

Kontakta oss per mejl och hänvisa till detta mejl. Meddela oss kontonummer (clearingnummer + kontonummer) och mottagarens namn och vi genomför en utbetalning av er provision.

Hör gärna av dig om du har funderingar.

Vänliga hälsningar

DelikatessKungen