Frågor & svar – Undergrupper & flera försäljningar

Svar på vanligt ställda frågor

Kan jag vara kontaktperson till flera försäljningar?

Ja, en kontaktperson kan vara ansvarig för flera försäljningar samtidigt. Kontakta oss på info@delikatesskungen.se eller 08-7222233 om du vill vara kontaktperson för flera grupper.

Vad innebär undergrupper?

Om ni är en stor förening eller skola som vill genomföra en gemensam försäljning kan ni dela upp alla deltagare i er försäljning till olika undergrupper för lättare hantering.

Varje undergrupp kan ha en ansvarig som sköter respektive grupps försäljning.

Går det att använda appen för mig som kontaktperson när vi har undergrupper?

Ja, appen går att använda med fördel om ni delar upp er i undergrupper. Du som kontaktperson ser alla grupper i appen.